Το εύρος δραστηριοποίησης και η συσσωρευμένη εξειδικευμένη εμπειρία, μας έχει φέρει στην πρώτη θέση των πιστοποιημένων υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης, αριθμώντας πάνω από 7.000.000 ανθρωποώρες κατάρτισης υψηλής ποιότητας είτε στις υπερσύγχρονες, πιστοποιημένες δομές μας, είτε μέσω εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης. Καινοτομία στην κατάρτιση, on the job training, υπηρεσίες παραγωγικής λειτουργίας και Help Desk.

Ως στόχος και όραμά μας η πρόσβαση στην απασχόληση, αποτελεί πυλώνα του ομίλου. Με πράξεις αποδεικνύουμε τη δέσμευσή μας έχοντας «ανοίξει τις πόρτες» για απασχόληση σε πάνω από 6.000 νέους μόνο την τελευταία διετία.

Αξιολόγηση γνωσιακού επιπέδου & Διάγνωση Εκπαιδευτικών Αναγκών

Με κύριο στόχο την επιτυχημένη επιχειρηματική ανάπτυξη, η οποία προϋποθέτει τη διαρκή αναβάθμιση και κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού της επιχείρησης ή και ανεξάρτητων ενδιαφερόμενων, οι εξειδικευμένοι σύμβουλοί μας, σε συνδυασμό με τη χρήση σύγχρονων μεθοδολογικών τεχνικών και διαγνωστικών εργαλείων, επιτυγχάνουν τη σωστή διάγνωση των εκπαιδευτικών αναγκών.

Μέσα από αυτή τη διαδικασία η εκπαίδευση θα αποκτήσει χρηστικό και περιεκτικό χαρακτήρα και θα απαντάει στις ανάγκες των ενδιαφερόμενων. Ειδικά για τους εργαζομένους, στοχεύει στην ανάπτυξη των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων τους με σκοπό την αποτελεσματικότερη κάλυψη των επιμορφωτικών τους αναγκών έτσι ώστε να ενισχυθεί τη θέση τους στην αγορά εργασίας και να συμβάλει στην αποτελεσματικότερη αξιοποίηση της επιμόρφωσης την οποία έχουν λάβει.

Η διάγνωση εκπαιδευτικών αναγκών υλοποιείται μέσω από μεθοδολογικό συνδυασμό ποσοτικών και ποιοτικών τεχνικών οι οποίες αποσκοπούν στη διερεύνηση των προσδοκιών των ενδιαφερόμενων. Ουσιαστικά πρόκειται για μια αμφίδρομη διαδικασία η οποία αποσκοπεί στην «ανάγνωση» και επικαιροποίηση των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευόμενων με στρατηγικό στόχο τον επανασχεδιασμό προγραμμάτων και εκπαιδευτικής διαδικασίας, προκειμένου να ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες και προσδοκίες των εκπαιδευομένων.

Εκπαίδευση Στελεχών – On the job training

Η εκπαίδευση σε σύγχρονες θεματολογίες και πρακτικές σε μια αναπτυσσομένη και εξελισσόμενη αγορά που οι απαιτήσεις αλλάζουν καθημερινά είναι απαραίτητη και κάνει την τεχνογνωσία επιτακτική. Σημείο υπεροχής αποτελεί ο σωστός σχεδιασμός και συντονισμός της εκπαιδευτικής διαδικασίας από εξειδικευμένους συμβούλους σε συνεργασία με το εκπαιδευτικό υλικό που εξασφαλίζουν τη μέγιστη δυνατή απόδοση των εκπαιδευομένων.

Τα προγράμματα σχεδιάζονται και αναπτύσσονται με σκοπό την απόκτηση γενικών και ειδικών γνώσεων, συνδυάζοντας την θεωρία με την πράξη. Η θεωρητική κατάρτιση συνοδεύεται από τα κατάλληλα εργαλεία που επιτρέπουν την κατανόηση της πολυπλοκότητας των διδακτέων θεμάτων. Με έμφαση στις τεχνικές της βιωματικής μάθησης και της εφαρμογής διδακτικών μεθόδων που βασίζονται στην επικοινωνία η εκπαίδευση υλοποιείται σε τμήματα αυστηρά περιορισμένου αριθμού εκπαιδευόμενων. Ο σχεδιασμός της διδασκαλίας και η παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού οργανώνονται σύμφωνα με την μάθηση που στηρίζεται στο σχεδιασμό.

Η χρήση ενεργητικών και συμμετοχικών εκπαιδευτικών τεχνικών στη σύγχρονη εκπαίδευση ενηλίκων αποτελεί κομβικό στοιχείο για την αποτελεσματική μάθηση.

Η Master, τέλος, προσφέρει Υπηρεσίες Πιστοποίησης της γνώσης που αποκτούν οι εκπαιδευόμενοι, ώστε να στηρίξουν τις στρατηγικές επιλογές τους.

Εξ' αποστάσεως εκπαίδευση

Πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης

Η πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκατάρτισης www.iclass.gr, αποτελεί ένα σύγχρονο εργαλείο, το οποίο παρέχει τη δυνατότητα σε καταρτιζόμενους, μέσω επιλεγμένων εκπαιδευτικών σεμιναρίων, να εκπαιδευτούν από οποιοδήποτε χώρο και σε οποιοδήποτε χρόνο μέσω προσωπικού υπολογιστή. Με 15.000 εγγεγραμμένους χρήστες, 400 εκπαιδευτικά προγράμματα και 500 νέους χρήστες κάθε μήνα, παρέχουμε μία ολοκληρωμένη λύση αυτοεκπαίδευσης απευθυνόμενη μεταξύ άλλων σε εργαζόμενους επιχειρήσεων, οι οποίοι επιθυμούν να αναπτύξουν τις γνώσεις τους και να επεκτείνουν τις δεξιότητές τους σε σύγχρονα αντικείμενα ενώ είναι 100% προσβάσιμο και από ΑμΕΑ.

Η πλατφόρμα παρέχει τη δυνατότητα σε οργανισμούς να διαθέτουν μοναδική σελίδα της μορφής www.iclass.gr/exampleSA, διασφαλίζοντας έτσι και το επιχειρησιακό τους marketing.

Πλατφόρμα Σύγχρονης τηλεκατάρτισης/τηλεδιάσκεψης

Μέσω του συστήματος σύγχρονης τηλεκατάρτισης – τηλεδιάσκεψης iclasslive.gr, το οποίο μετράει ήδη πάνω από 500.000 ανθρωποώρες κατάρτισης, καλύπτονται ανάγκες εργοδοτών και εργαζομένων, καταργώντας τα χωρικά όρια και παρέχοντας τη δυνατότητα υλοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων, μέσω εικονικής τάξης, σε πραγματικό χρόνο.

Πρόκειται για ένα ευέλικτο εργαλείο, προσαρμοζόμενο στις συγκεκριμένες ανάγκες κάθε οργανισμού, ενώ παράλληλα εξυπηρετεί και ανάγκες επικοινωνίας μεταξύ στελεχών που βρίσκονται σε δύο ή περισσότερους απομακρυσμένους μεταξύ τους χώρους. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η δυνατότητα πλήρους αλληλεπίδρασης και προσομοιώνοντας την επικοινωνία όπως αυτή συχνά απαιτείται να πραγματοποιείται πρόσωπο με πρόσωπο (ομάδες εργασίας, διοικητικά συμβούλια, meetings).

Ανάπτυξη εκπαιδευτικού περιεχομένου, γνωσιακής Βάσης Δεδομένων & Ηλεκτρονικής Βιβλιοθήκης

Μέσω της εξειδικευμένης ομάδας των έμπειρων συμβούλων μας εντοπίζουμε και αξιολογούμε τις εκπαιδευτικές ανάγκες του προσωπικού επιχειρήσεων, δημόσιων φορέων και οργανισμών.

Σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες λύσεις εκπαίδευσης με έμφαση σε γνωσιακές θεματικές βάσει των εκάστοτε ορισμένων αναγκών.

Παρέχουμε όλα τα σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία (ηλεκτρονικοί εκπαιδευτικοί οδηγοί, web σεμινάρια, γνωσιακές βάσεις δεδομένων κ.ά), με σκοπό την άμεση και γρήγορη πρόσβαση στην πληροφορία και την ολοκληρωμένη εκπαίδευση και επαγγελματική εξειδίκευση.

Με έμφαση στην τυποποίηση της εταιρικής γνώσης και στη δυνατότητα άμεσης ένταξης των νέων στελεχών στην ενδοεταιρική μεθοδολογία εργασίας, καθώς και στην γρήγορη πρόσκτηση νέων δεξιοτήτων στο υπάρχον στελεχιακό δυναμικό.

 

Ελάτε σε επαφή μαζί μας


Παρέχουμε λύσεις προσαρμοσμένες στις δικές σας ανάγκες.
Επικοινωνήστε μαζί μας και πείτε μας τη δική σας!

contact Φόρμα Επικοινωνίας

  τηλέφωνα

(+30) 210 96 33 485

(+30) 216 000 9 000

  e-mail

info@master.com.gr

  διεύθυνση

Κύπρου 4, Αργυρούπολη,

164 52, Αττική

__

Ζαλοκώστα 18 & Εμ. Παπαδάκη, Νέο Ηράκλειο,

14121, Aττική

Βρέιτε μας στο χάρτη

 
 
βρείτε μας: