ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ GDPR

O όμιλος MASTER σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων GDPR έχει αναπτύξει ένα πακέτο υπηρεσιών και ήδη υλοποιεί υπηρεσίες συμμόρφωσης σε δεκάδες επιχειρήσεις και οργανισμούς όπως ΟΤ.Α., Επιμελητήρια, Συλλόγους, Ιατρικά Κέντρα, Φαρμακεία, Ξενοδοχεία, Εμπορικές και Εταιρείες παροχής υπηρεσιών κλπ, (στη διάθεση σας σχετικό πελατολόγιο) έτσι ώστε να καλύψουν τις ανάγκες τους και να είναι σύννομες με τον κανονισμό και παρέχει:

  1. Ενημερωτική συνεδρία για όλο το προσωπικό του οργανισμού για το Νέο Νομικό και Θεσμικό πλαίσιο για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων GDPR, από εξειδικευμένους νομικούς, Privacy και Information Security Professionals
  2. Ενημέρωση-σύνθεση ομάδας-χρονοδιάγραμμα
  3. Αξιολόγηση της υπάρχουσας κατάστασης
  4. Μελέτη της υπάρχουσας κατάστασης και μελέτη κινδύνου διαχείρισης προσωπικών δεδομένων
  5. Σχεδίαση συστήματος για τη συμμόρφωση της εταιρείας με το Νέο Νομικό και Θεσμικό πλαίσιο για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων - GDPR και έναρξη λειτουργίας
  6. On the Job εκπαίδευση του αρμόδιου προσωπικού πάνω στις νέες λειτουργίες
  7. Συντήρηση και επικαιροποίηση του συστήματος.

Πόσο προετοιμασμένη είναι η Εταιρεία σας για τον Νέο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων GDPR;

Τον Μάιο 2018 τέθηκε σε εφαρμογή ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (GDPR) σε όλες τις Εταιρείες και Οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στην ΕΕ. Εφόσον η Εταιρεία σας διαχειρίζεται με οποιονδήποτε τρόπο προσωπικά δεδομένα, τότε η συμμόρφωση στον νέο Κανονισμό ΣΑΣ ΑΦΟΡΑ ΑΜΕΣΑ.

Τι ακριβώς είναι ο Γενικός Κανονισμός για τα Προσωπικά Δεδομένα;

Ο κανονισμός θεσπίζει κανόνες που αφορούν την προστασία φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων με σκοπό την προστασία τους και είναι δεσμευτικός προς όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε. Καθιστά την αναγκαιότητα διορισμού ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ από κάθε οργανισμό και τη ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ του σύμφωνα με το νέο νομικό και θεσμικό πλαίσιο Αναλύει τις υποχρεώσεις των Υπεύθυνων Προστασίας Δεδομένων αλλά και των εκτελούντων επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων.

Τι θα συμβεί εάν δεν εκπληρωθούν οι απαιτήσεις συμμόρφωσης στον νέο Κανονισμό;

Η παραβίαση και η μη συμμόρφωση με τις διατάξεις του κανονισμού βάση του άρθρου 83 προβλέπει ΠΟΛΥ ΑΥΣΤΗΡΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ. Συγκεκριμένα μπορεί να επιβληθεί πρόστιμο μέχρι 20 εκατ. € ή στο 4% του συνολικού ετήσιου κύκλου εργασιών τους πέραν των άλλων κυρώσεων (νομικών και ποινικών).

 

Εκδήλωση ενδιαφέροντος:

 

 

Ελάτε σε επαφή μαζί μας


Παρέχουμε λύσεις προσαρμοσμένες στις δικές σας ανάγκες.
Επικοινωνήστε μαζί μας και πείτε μας τη δική σας!

contact Φόρμα Επικοινωνίας

  τηλέφωνα

(+30) 210 96 33 485

(+30) 216 000 9 000

  e-mail

info@master.com.gr

  διεύθυνση

Κύπρου 4, Αργυρούπολη,

164 52, Αττική

__

Ζαλοκώστα 18 & Εμ. Παπαδάκη, Νέο Ηράκλειο,

14121, Aττική

Βρέιτε μας στο χάρτη

 
 
βρείτε μας: