Project Management

Η συσσωρευμένη τεχνογνωσία του Ομίλου στη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού κεφαλαίου, διαχείριση – βελτιστοποίηση επιχειρηματικών διαδικασιών και ενοποίηση υποστηρικτικών πληροφοριακών συστημάτων δημιουργεί τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την ανάλυση – σχεδίαση και υλοποίηση απαιτητικών projects του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα. Στις υπεραξίες που προσδίδουμε στο εκάστοτε project περιλαμβάνονται:

 • Πανελλαδική παρουσία
 • Κορυφαίες συνεργασίες επιστημονικής εξειδίκευσης
 • Πιστοληπτική ικανότητα και επάρκεια πόρων
 • State of the art συστήματα υποστήριξης αποφάσεων και τεχνολογίας

Business Process Management (BPM)

Στο ρευστό επιχειρηματικό κλίμα της περιόδου είναι σημαντικός ο έγκαιρος εντοπισμός των θεμάτων που χρήζουν αντιμετώπισης και η εφαρμογή κανόνων και διαδικασιών που συμβάλουν στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας καθώς και στη διατήρηση της κερδοφορίας. Οι επιχειρήσεις επαναπροσδιορίζουν τη θέση τους στην αγορά και αποκτούν ένα αποτελεσματικό σχέδιο λειτουργίας που τους αποφέρει απτά και μετρήσιμα αποτελέσματα. Με τη χρήση πληθώρας μεθοδολογικών εργαλείων επιτυγχάνουμε :

 • Χαρτογράφηση επιχειρησιακών διαδικασιών
 • Ανάλυση και μοντελοποίηση
 • Διάγνωση αναγκών και στόχων προς επίτευξη
 • Εναλλακτικές επιχειρησιακές δομές/διαδικασίες
 • Επανασχεδιασμό – απλοποίηση
 • Ανάπτυξη συστήματος μέτρησης απόδοσης
 • Οπτικοποίηση αναφορών και αποτελεσμάτων
 • Εφαρμογή αλλαγής

Η Master Α.Ε. ειδικεύεται στις υπηρεσίες ανασχεδιασμού διαδικασιών σε επιχειρήσεις στις οποίες απαιτούνται ριζικές αλλαγές για να ξεφύγουν από τα χαμηλά ή μέτρια οικονομικά αποτελέσματα, να βελτιώσουν την ρευστότητά τους και να παράγουν προστιθέμενη αξία με μετρήσιμα αποτελέσματα.

Business Process Outsourcing (BPO)

Στο Business Process Outsourcing (ΒΡΟ), που αναφέρεται και ως «νέο outsourcing», η εταιρεία μας αναλαμβάνει τις υποστηρικτικές διαδικασίες επιχείρησης, όπως, για παράδειγμα, κανάλια πωλήσεων, logistics, διαχείριση ανθρωπίνου δυναμικού, με σκοπό κυρίως την αύξηση των εσόδων, βελτίωση των υπηρεσιών, μείωση του κόστους, αύξηση της ευελιξίας και πρόσβαση σε νέες τεχνολογίες. Το νέο outsourcing επιχειρησιακών λειτουργιών επικεντρώνεται στη συστηματική αναδιοργάνωση των τμημάτων υποστήριξης, στις αποδοτικότερες διαδικασίες και στις δομές τους.

Υποστήριξη Δημόσιου Τομέα

Οι Συμβουλευτικές Υπηρεσίες στο Δημόσιο Τομέα αφορούν:

 • Κεντρική Διοίκηση και Ευρύτερος Δημόσιος Τομέας: Υπουργεία, Περιφέρειες και οι Διαχειριστικές Αρχές των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων τους (ΕΥΔ των ΕΠ), ΔΕΚΟ, Οργανισμοί.
 • Οργανισμοί Αυτοδιοίκησης: Νομαρχίες, Δήμοι, Αναπτυξιακές Εταιρείες, Κοινωφελείς και Ανώνυμες Επιχειρήσεις ΟΤΑ.
 • Ιδιωτικός Τομέας: Έλληνες και αλλοδαποί θεσμικοί επενδυτές που επιθυμούν να επενδύσουν σε περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν στο δημόσιο, σε συνεργασία με Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή με φορείς αυτών, μέσω Συμπράξεων Δημόσιου Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.).
 • Φορείς Του Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα: Μη κερδοσκοπικοί φορείς του ιδιωτικού τομέα, Οργανισμοί, Επιμελητήρια, Πολιτιστικά Ιδρύματα, Σύνδεσμοι, Σύλλογοι.
 • Φορείς Διεθνών Συνεργασιών: Διακρατικοί εταίροι, Σύνδεσμοι, Σύλλογοι του εξωτερικού, Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί.

Ειδικεύοντας, οι Υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

 • Υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής και Επιστημονικής Υποστήριξης
 • Επιχειρησιακά Προγράμματα ΟΤΑ και Νομικών Προσώπων
 • Οικονομοτεχνικές Μελέτες
 • Επιβεβαίωση Διαχειριστικής Επάρκειας
 • Υπηρεσίες υποστήριξης ΟΤΑ για την συμμετοχή τους σε ειδικά προγράμματα των Περιφερειακών και Τομεακών Ε.Π.
 • Υπηρεσίες αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας
 • Υπηρεσίες υποστήριξης ΟΤΑ σε έργα υλοποίησης μέσω ΣΔΙΤ
 • Μελέτες κοινωνικού μάρκετινγκ (Social Marketing)
 • Εξειδίκευση στα Προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 

Ελάτε σε επαφή μαζί μας


Παρέχουμε λύσεις προσαρμοσμένες στις δικές σας ανάγκες.
Επικοινωνήστε μαζί μας και πείτε μας τη δική σας!

contact Φόρμα Επικοινωνίας

  τηλέφωνα

(+30) 210 96 33 485

(+30) 216 000 9 000

  e-mail

info@master.com.gr

  διεύθυνση

Κύπρου 4, Αργυρούπολη,

164 52, Αττική

__

Ζαλοκώστα 18 & Εμ. Παπαδάκη, Νέο Ηράκλειο,

14121, Aττική

Βρέιτε μας στο χάρτη

 
 
βρείτε μας: