Η συνεχής επένδυση στο Ανθρώπινο Κεφάλαιο αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της ανάπτυξης των επιχειρήσεων. Συνεργαζόμαστε στενά με τους πελάτες μας, προκειμένου να υλοποιήσουμε απαιτητικά έργα σε Ανθρώπινο Δυναμικό προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε οργανισμού και παρέχουμε υπηρεσίες πρόσθετης αξίας με στόχο την παραγωγικότητα και την ανάπτυξη.

Project Based HR Outsourcing

Η σύνθεση της κατάλληλης ομάδας με εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό εντός χρονοδιαγράμματος και budget, μπορεί να είναι το κλειδί της επιτυχίας ενός έργου. Είτε αφορά υπηρεσίες call center,και data entry, είτε help desk και after sales συνεισφέρουμε στην ανάπτυξη της στρατηγικής και αναλαμβάνουμε τη στελέχωση και το management των HR outsourcing έργων. Παρακολουθούμε την ποιότητα των υπηρεσιών και αναθεωρούμε τις ανάγκες της επιχείρησης σε δυναμικό κάθε χρονική στιγμή, όπου κρίνεται απαραίτητο. Αξιοποιώντας το έμπειρο δίκτυο συνεργατών μας επιτυγχάνουμε τη βέλτιστη απόδοση του τρίπτυχου Ανθρώπινο Κεφάλαιο – Αποτελεσματικότητα – Κόστος Απασχόλησης και συνάμα προστατεύουμε την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης.

Αξιολόγηση HR, Talent Management- Appraisal, Succession

Η ανάγκη για προσαρμογή του ανθρώπινου κεφαλαίου στα μεταβαλλόμενα δεδομένα της κρίσης, μας οδήγησε στη δημιουργία μιας άρτιας υπηρεσίας που περιλαμβάνει αξιολόγηση, διάγνωση αναγκών και συμβουλευτική στην προσαρμοστικότητα του ανθρώπινου δυναμικού. Σε συνδυασμό με το talent management δίνουμε ισχυρά εργαλεία σε εργαζόμενους και επιχειρήσεις/οργανισμούς για την αντιμετώπιση των προκλήσεων των καιρών.

Η αξιολόγηση των ικανοτήτων, δεξιοτήτων και αξιών του προσωπικού, αλλά και η διαχείριση της γνώσης και η αξιοποίηση του ταλέντου, είναι μερικά μόνο από τα εργαλεία που τα έμπειρα στελέχη μας θέτουν στην υπηρεσία της επιχείρησής σας.

Αξιολόγηση Δημόσιων Οργανισμών και Φορέων

Η σημασία της υπηρεσίας για δημόσιους οργανισμούς συνοψίζεται στην προστασία και κατάλληλη προετοιμασία του προσωπικού για τις απαιτήσεις του αύριο.

Appraisal, Succession

Εκτός από την αξιολόγηση του ανθρώπινου δυναμικού, η οποία αποτελεί μία συνεχή ανάγκη των επιχειρήσεων και οργανισμών, ώστε να έχουν πλήρη εικόνα του ανθρώπινου δυναμικού τους και να το διαχειρίζονται με την καλύτερη δυνατή μεθοδολογία, φροντίζουμε για τις κρίσιμες παραμέτρους οι οποίες:

  • Συναντούν τις προδιαγεγραμμένες ανάγκες και απαιτήσεις της διοίκησης με τις καταγεγραμμένες γνώσεις-δεξιότητες, ώστε να επιτυγχάνονται οι στόχοι (Appraisal).
  • Προδιαγράφουν το κόστος σε σχέση με την απόδοση για κρίσιμες αποφάσεις που περιλαμβάνουν προαγωγές, αποχωρήσεις, μετακινήσεις στελεχών και το κατάλληλο timing (Succession).


Η αξιολόγηση του ανθρώπινου δυναμικού, αποτελεί το κυριότερο εργαλείο για έναν οργανισμό, ώστε να εντοπίσει τα «ταλέντα» εκείνα, που αποτελούν το πιο κρίσιμο συστατικό για την εξασφάλιση βέλτιστων αποτελεσμάτων. Ο εντοπισμός των ατόμων εκείνων που προσδίδουν σε κάθε εργοδότη ιδιαίτερη αξία και η αναγνώριση των ταλέντων τους και αξιοποίησή τους μέσα από το σχεδιασμό ενός career path, που θα κινητοποιεί τα στελέχη, αποτελούν το μοχλό για την ανάπτυξη κάθε επιχείρησης ή οργανισμού, διατηρώντας ταυτόχρονα τα κόστη σε χαμηλά επίπεδα.

Recruitment Εξειδικεύσεων – Στελέχωση Τμημάτων

Αντιλαμβανόμαστε την πρόκληση της σωστής διαχείρισης της διαδικασίας εξεύρεσης, αξιολόγησης και επιλογής ανθρώπινου δυναμικού και σας υποστηρίζουμε σε όλα τα στάδια στοχεύοντας στην εξοικονόμηση χρόνου. Η συνεργασία μαζί μας μπορεί να διευκολύνει και να επισπεύσει το χρόνο στελέχωσης του νέου ρόλου/τμήματος.

Ακολουθούμε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες ώστε να εντάξετε το εξειδικευμένο προσωπικό το οποίο θα ενισχύσει τη δυναμική της επιχείρησής σας.

  • Συντονίζουμε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για να βρείτε άμεσα το κατάλληλο στέλεχος
  • Συνεισφέρουμε στη στρατηγική οριοθέτηση του νέου ρόλου
  • Αναλαμβάνουμε τη διαχείριση αγγελιών
  • Διαχειριζόμαστε το χρονοδιάγραμμα των συναντήσεων
  • Καταχωρούμε τα αποτελέσματα

Στη Master γνωρίζουμε καλά τη σημασία της αξιολόγησης και επιλογής στελεχών, κατάλληλων για την ενδυνάμωση της επιχείρησής σας

Για το λόγο αυτό, ακολουθώντας τις σύγχρονες τάσεις και μεθόδους αξιολόγησης και επιλογής στελεχών, εξασφαλίζουμε στους πελάτες μας τους ιδανικούς υποψηφίους - ικανούς επαγγελματίες που ανταποκρίνονται στις συγκεκριμένες απαιτήσεις κάθε επιχείρησης και οργανισμού.

Διαχείριση Μισθοδοσίας (Payroll)

Πιστεύουμε ότι η αμοιβή των εργαζομένων είναι αλληλένδετη με την ποιότητα της εργασίας που απολαμβάνει μια εταιρεία, ενώ ασυνέπειες στην διαχείριση της μισθοδοσίας προκαλούν μείωση της αποδοτικότητας και απώλεια αξιοπιστίας.

Η συμμόρφωση με τις φορολογικές και νομικές παραμέτρους του εργατικού δικαίου, σε συνδυασμό με το σωστό reporting, μετατρέπει τη διαχείριση της μισθοδοσίας (payroll) σε σύγχρονο εργαλείο για κάθε οργανισμό.

Tailor Made Solutions

Με γνώμονα την εμπειρία μας σε έργα HR μπορούμε να συλλάβουμε μαζί, να σχεδιάσουμε και να υλοποιήσουμε το project που ταιριάζει στα δεδομένα της επιχείρησης-οργανισμού σας στοχεύοντας πάντα σε μετρήσιμα και απτά αποτελέσματα.

 

Ελάτε σε επαφή μαζί μας


Παρέχουμε λύσεις προσαρμοσμένες στις δικές σας ανάγκες.
Επικοινωνήστε μαζί μας και πείτε μας τη δική σας!

contact Φόρμα Επικοινωνίας

  τηλέφωνα

(+30) 210 96 33 485

(+30) 216 000 9 000

  e-mail

info@master.com.gr

  διεύθυνση

Κύπρου 4, Αργυρούπολη,

164 52, Αττική

__

Ζαλοκώστα 18 & Εμ. Παπαδάκη, Νέο Ηράκλειο,

14121, Aττική

Βρέιτε μας στο χάρτη

 
 
βρείτε μας: