Μέσω του πανελλαδικού δικτύου μηχανικών "diloseto" έχουμε παράσχει συμβουλευτική και πιστοποίηση σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό και νομοθετικό πλαίσιο σε περισσότερους από 5000 επιχειρήσεις /οργανισμούς και ιδιώτες. Παράλληλα αναλαμβάνουμε εξειδικευμένες υπηρεσίες διαχείρισης ακίνητης περιουσίας, εκτιμήσεις, συνένωση ιδιοκτησιών για επενδυτικά σχέδια κλπ. Πιο αναλυτικά:

Περιουσιολόγιο και Ηλεκτρονική Ταυτότητα Ακινήτων

Στόχος της υπηρεσίας είναι η υποστήριξη των ιδιοκτητών κατά την έναρξη της υποχρεωτικής διαδικασίας ηλεκτρονικής καταγραφής των δημοσίων και ιδιωτικών ακινήτων της χώρας. Η εταιρεία μας διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην πρώτη φάση αυτής της διαδικασίας, την τακτοποίηση και οριστική λύση ιδιοκτησίας στα αυθαίρετα. Στις νέες ρυθμίσεις που προωθεί το υπουργείο Περιβάλλοντος, εντός της επόμενης δεκαετίας θα πρέπει όλα τα κτίρια της χώρας να αποκτήσουν ψηφιακή ταυτότητα, καταγράφοντας σε ένα ηλεκτρονικό σύστημα τα δεδομένα των ακινήτων, από την άδεια έως όλες τις μεταβολές.

 • Ηλεκτρονική Διαδικασία Καταγραφής είτε για το σύνολο του κτιρίου είτε για αυτοτελής ιδιοκτησίες οριζόντιες ή κάθετες
 • βεβαίωση μηχανικού για μεταβιβάσεις ή/και Πιστοποιητικό Πληρότητας Κτηρίου ή Ιδιοκτησίας
 • Έκδοση σχετικών αδειοδοτήσεων (δασική υπηρεσία, αρχαιολογική υπηρεσία κ.λπ.) για νέα κτίρια.
 • Ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών και στην ηλεκτρονική διαδικασία έκδοσης των αδειών δόμησης
 • Έλεγχος των κατασκευών
 • Σύνδεση με Κτηματολόγιο, ΔEH ή υπουργείο Οικονομικών.

Ανάπτυξη – Αξιοποίηση Ακινήτων

Οι υπηρεσίες Ανάπτυξης - Αξιοποίησης Ακινήτων στοχεύουν να παρέχουν όλες τις πληροφορίες, τις κατευθύνσεις και τις υπηρεσίες που απαιτούνται για την υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων. Αποτελεί δηλαδή τον σύμβουλο σας για την πληροφόρηση, κατεύθυνση και ενημέρωση σας, όπου με τεκμηριωμένες προτάσεις και λύσεις, μελέτες, σχέδια και γενικά τεχνικές υπηρεσίες οδηγεί στην βέλτιστη αξιοποίηση των κεφαλαίων σας στην ανάπτυξη ακινήτων.

Είναι λοιπόν αρκετά σημαντικό πριν προχωρήσετε στην ανάπτυξη ενός ακινήτου, να έχετε στα χέρια σας έναν σύμβουλο ο οποίος θα σας παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες ώστε να λάβετε ώριμα τις αποφάσεις σας, ελαχιστοποιώντας και το όποιο επενδυτικό ρίσκο.

Ειδικότερα παρέχουμε υπηρεσίες για:

 • Καταλληλότητα ανάπτυξης ακινήτων.
 • Εκτίμηση αξίας και οικονομική ανάλυση της επένδυσης.
 • Μελέτες, εγκρίσεις, άδειες και επίβλεψη κατασκευής του έργου.

Συγκεκριμένα ο Τομέας Ανάπτυξης – Αξιοποίησης Ακινήτων ειδικεύεται:

 • Στην έρευνα βέλτιστης χωροθέτησης του έργου.
 • Στην έρευνα των χρήσεων γης και τον έλεγχο συμβατότητας της εκάστοτε επένδυσης.
 • Στα Πολεοδομικά ζητήματα που αφορούν το ακίνητο (όροι δόμησης, παρεκκλίσεις, έλεγχος χαρακτηριστικών).
 • Στα κυκλοφοριακά θέματα που αφορούν το ακίνητο (προσβασιμότητα, άμεση ή έμμεση κυκλοφοριακή σύνδεση, μελέτες κόμβων, οδικών κλάδων).
 • Στα Περιβαλλοντικά ζητήματα του έργου (Περιβαλλοντικές άδειες, βαθμός όχλησης, περιβαλλοντικές επιπτώσεις).
 • Στην έρευνα για τη δυνατότητα σύνδεσης με τα δίκτυα Κοινής Ωφέλειας.
 • Στην εκτίμηση της εμπορικής και αντικειμενικής αξίας του ακινήτου.
 • Στην πλήρη ενημέρωσή σας για τους εναλλακτικούς τρόπους αξιοποίησης του ακινήτου.

Η εταιρεία πάντοτε κοντά στον πελάτη και με συνέπεια, σοβαρότητα και υπευθυνότητα μπορεί επιπρόσθετα να παρέχει:

 • Ενημέρωση των διαδικασιών πλήρους αδειοδότησης του έργου για όλα τα στάδια.
 • Χρονοδιαγράμματα υλοποίησης των διαδικασιών.
 • Τεκμηρίωση με έγγραφα από τις αρμόδιες Υπηρεσίες ώστε να κατοχυρώνεστε για την αγορά του ακινήτου αποφεύγοντας κάθε επενδυτικό ρίσκο.

Συμβατότητα με ισχύον νομοθετικό πλαίσιο

Η διαχείριση και εκμετάλλευση της εταιρικής ακίνητης περιουσίας προϋποθέτει τη συμβατότητα με το ισχύον θεσμικό νομικό πλαίσιο. Οι κρίσιμες αποφάσεις που αφορούν την ακίνητη περιουσία μπορεί να καθυστερήσουν εάν δεν έχει προηγηθεί:

 • Συγκέντρωση εγγράφων ακινήτων
 • Έλεγχος συμμόρφωσης με τη πολεοδομική νομοθεσία
 • Νομικός έλεγχος
 • Συμμόρφωση με ενεργειακές απαιτήσεις και απόδοση
 • Συμμόρφωση με περιβαλλοντικές απαιτήσεις
 • Υλοποίηση μελετών συμμόρφωσης και έκδοση πιστοποιητικών
 • Ηλεκτρονική ταυτότητα ακινήτων

Μελέτες & εφαρμογές ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων

Η Μaster A.E. κατανοώντας την ανάγκη εξεύρεσης λύσεων για περιορισμό της άσκοπης χρήσης της ενέργειας στο πλαίσιο της παγκόσμιας τάσης αύξησης της κατανάλωσης ενέργειας στον κτιριακό τομέα, και οδηγώντας τις εξελίξεις, δημιούργησε ειδικό τμήμα μελετών εξοικονόμησης ενέργειας και βιοκλιματικού σχεδιασμού και παρέχει στην αγορά υπηρεσίες όπως:

 • Εξοικονόμηση Ενέργειας, Ενεργειακές Επιθεωρήσεις υφιστάμενων κτιρίων και μελέτες εξοικονόμησης ενέργειας σε φωτισμό, κλιματισμό και θέρμανση.
 • Μελέτες Βιοκλιματικού Σχεδιασμού.
 

Ελάτε σε επαφή μαζί μας


Παρέχουμε λύσεις προσαρμοσμένες στις δικές σας ανάγκες.
Επικοινωνήστε μαζί μας και πείτε μας τη δική σας!

contact Φόρμα Επικοινωνίας

  τηλέφωνα

(+30) 210 96 33 485

(+30) 216 000 9 000

  e-mail

info@master.com.gr

  διεύθυνση

Κύπρου 4, Αργυρούπολη,

164 52, Αττική

__

Ζαλοκώστα 18 & Εμ. Παπαδάκη, Νέο Ηράκλειο,

14121, Aττική

Βρέιτε μας στο χάρτη

 
 
βρείτε μας: