Σύμβουλοι έκδοσης Ενεργειακού Πιστοποιητικού
Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης ή αλλιώς Ενεργειακό Πιστοποιητικό είναι ένα έγγραφο το οποίο περιέχει όλα τα απαραίτητα χαρακτηριστικά που καθορίζουν την ενεργειακή κατανάλωση ενός ακινήτου ενώ ταυτόχρονα το κατατάσσει σε μία από τις ενεργειακές κατηγορίες Α+ έως Η. Το ενεργειακό πιστοποιητικό συνοδεύουν προτάσεις παρεμβάσεων για τη μείωση των ενεργειακών καταναλώσεων και την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του ακινήτου. Σύμφωνα με το νόμο που ισχύει από την 1/1/2012, με την έκδοση οικοδομικής άδειας κάθε κτιρίου, νεοαναγειρόμενου ή που ανακαινίζεται ριζικά είναι απαραίτητο τα Ενεργειακά Πιστοποιητικά για αυτό και στο εξής θα πρέπει να συνοδεύει κάθε ακίνητο και αποτελεί την ενεργειακή του ταυτότητα.

 

Καταγραφή και ταξινόμηση του συνόλου του εξοπλισμού

Καταγραφή του συνόλου του υφιστάμενου φωτιστικού εξοπλισμού σε όλο το εύρος των δημοσίων κοινόχρηστων χώρων σε σύστημα GIS και ταξινόμηση των αποτελεσμάτων της καταγραφής και κατηγοριοποίησή τους σε βάση δεδομένων

 

Σύνταξη αναλυτικής πρότασης για νέα συστήματα ενεργειακής απόδοσης

Σύνταξη τεκμηριωμένων προτάσεων και προτάσεων βελτίωσης εξοικονόμησης ενέργειας και πόρων.

Τα ενεργειακά συστήματα παγκοσμίως αλλάζουν και δημιουργούν προκλήσεις μεταξύ των οποίων τη διαχείριση της χωρητικότητας αποθήκευσης, των απρόβλεπτων ενεργειακής προσφοράς, λόγω αυξημένης διείσδυσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της παρατήρησης και ελέγχου εκατομμυρίων συσκευών. Οι τεχνικές μηχανικής μάθησης μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην δημιουργία ενός πιο ασφαλούς, ευέλικτου και αποδοτικού έξυπνου δικτύου, το οποίο θα διαχειρίζεται την πολύπλευρη προσφορά – ζήτηση, διαθέτοντας νέες λύσεις στο χειρισμό δεδομένων από μετρητές και αισθητήρια καθώς και στην επιστήμη δεδομένων και στο IoT.

 

Σύνταξη χρηματοοικονομικού μοντέλου και Τευχών Δημοπράτησης της ενεργειακής αναβάθμισης των συστημάτων
Μελέτη κόστους – οφέλους των προτεινόμενων λύσεων ανά κατηγορία, λαμβάνοντας υπόψη όλους τους κινδύνους και τις παραμέτρους και παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στην προετοιμασία και παρακολούθηση τευχών δημοπράτησης και διαγωγιστικών διαδικασιών, στην συμπλήρωση και διατήρηση των φακέλων/ αρχείων με στοιχεία των οικονομικών και φυσικών αντικειμένων των Έργων και την ορθή συμπλήρωση των απαραίτητων εντύπων, στην επικύρωση των επιλέξιμων δαπανών και εξόδων τους σύμφωνα με τους Κανονισμούς και τις διαδικασίες του φορέα χρηματοδότησης και στην υποστήριξη των αρμόδιων της οικονομικής υπηρεσίας.

 

Ελάτε σε επαφή μαζί μας


Παρέχουμε λύσεις προσαρμοσμένες στις δικές σας ανάγκες.
Επικοινωνήστε μαζί μας και πείτε μας τη δική σας!

contact Φόρμα Επικοινωνίας

  τηλέφωνα

(+30) 210 96 33 485

(+30) 216 000 9 000

  e-mail

info@master.com.gr

  διεύθυνση

Κύπρου 4, Αργυρούπολη,

164 52, Αττική

__

Ζαλοκώστα 18 & Εμ. Παπαδάκη, Νέο Ηράκλειο,

14121, Aττική

Βρέιτε μας στο χάρτη

 
 
βρείτε μας: