ΚΛΑΔΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ
ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΑΕΓΑ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ
ΑΤΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ