Περιγραφη:

Το πρόγραμμα αφορά στην ίδρυση νέων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων από ανέργους και από ασκούντες επαγγελματική δραστηριότητα . Στοχεύει στην  δημιουργία πολύ μικρών και μικρών, βιώσιμων επιχειρήσεων με έμφαση σε καινοτόμα επιχειρηματικά σχέδια

 

Σκοπός - Διάρκεια:

Επιδοτούνται:

Για τη σύσταση επιχείρησης στους 8 στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας. Ημερομηνία έκδοσης Πρόσκλησης Α' Τρίμηνο 2017

 

Δικαιούχοι:

  • Πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης
  • Ατομικοί επιχειρηματίες παροχής υπηρεσιών οι οποίοι είναι ενεργοί επιτηδευματίες

 

Χρηματοδότηση:

15.000 - 60.000€. Η χρηματοδότηση καλύπτει το 100% των επιλέξιμων δαπανών.   Θα υπάρξει δυνατότητα για χρηματοδότηση 50% για την ίδρυση νέας επιχείρησης σε διευρυμένη κατηγορία ωφελούμενων (π.χ μισθωτοί, υφιστάμενες επιχειρήσεις). 

 

Ενισχυόμενες Δαπάνες:

Λειτουργικά, Δαπάνες για αμοιβές τρίτων, Δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις, Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις μέχρι τη συμπλήρωση 2 ΕΜΕ, Προμήθεια αναλωσίμων, Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηματία / εταίρων), Αγορά / Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού /Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας

 

Εκδήλωση ενδιαφέροντος:

 

 

 

 

Ελάτε σε επαφή μαζί μας


Παρέχουμε λύσεις προσαρμοσμένες στις δικές σας ανάγκες.
Επικοινωνήστε μαζί μας και πείτε μας τη δική σας!

contact Φόρμα Επικοινωνίας

  τηλέφωνα

(+30) 210 96 33 485

(+30) 216 000 9 000

  e-mail

info@master.com.gr

  διεύθυνση

Κύπρου 4, Αργυρούπολη,

164 52, Αττική

__

Κηφισίας 312 & Βασ. Γεωργίου 47, Χαλάνδρι,

152 32, Αττική

Βρέιτε μας στο χάρτη

 
 
βρείτε μας: