Περιγραφή

Eπιδιώκεται η ενίσχυση και τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας που αναπτύσσεται σε εμπορικές περιοχές των Δήμων και ειδικότερα σε περιοχές που διαθέτουν σημαντικούς τουριστικούς και πολιτιστικούς πόρους.

Στο πλαίσιο κάθε έργου θα υλοποιηθεί ένα σύνολο συνεκτικών και αλληλένδετων παρεμβάσεων με στόχο την αναβάθμιση της λειτουργικότητας και της αισθητικής του δημόσιου χώρου και την οργάνωση της οικονομικής δραστηριότητας, με υιοθέτηση και χρήση εφαρμογών έξυπνης πόλης.

Δικαιούχοι

Κάθε έργο θα υλοποιηθεί αποκλειστικά από σχήμα συνδικαιούχων που θα αποτελείται από ΟΤΑ Α’ βαθμού και τον κατά τόπους Εμπορικό Σύλλογο.

Σε περίπτωση έλλειψης θεσμοθετημένου Εμπορικού Συλλόγου ή μη αποδοχής από το αρμόδιο αποφασίζον όργανο της συμμετοχής αυτού, η υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης είναι δυνατόν να γίνεται με συνδικαιούχους ΟΤΑ Α’ βαθμού και το οικείο Επιμελητήριο της χωρικής περιοχής παρέμβασης. Εξαιρούνται τα Επαγγελματικά/Επιστημονικά Επιμελητήρια.

Το σχήμα των συνδικαιούχων θα πρέπει να εξασφαλίσει τη συμμετοχή τουλάχιστον του 70% των εγκατεστημένων εμπορικών επιχειρήσεων στην περιοχή παρέμβασης.

Χρηματοδότηση Πράξης

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης της δράσης ανέρχεται σε 50.000.000 €

Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης του Δικαιούχου (ΟΤΑ Α’ βαθμού) ανέρχεται κατά μέγιστο στο 1.500.000 €.

Ο επιλέξιμος Π/Υ Δημόσιας Δαπάνης του Συνδικαιούχου (Εμπορικός Σύλλογος / Επιμελητήριο) υπολογίζεται με βάση τον τύπο:

2.000 ευρώ (κατά μέγιστο ανοιγμένο κόστος για το σύνολο των παρεμβάσεων) x Αριθμός Συμμετεχουσών Επιχειρήσεων (εμπορικές και λοιπές επιχειρήσεις) και δεν μπορεί να ξεπερνά τα 300.000 €.

Η χρηματοδότησή τους θα γίνει με εφαρμογή του Κανονισμού de minimis και η ένταση της ενίσχυσής τους ανέρχεται στο 100% της επιλέξιμης δαπάνης.

Ενδεικτικές κατηγορίες ενεργειών που αναμένονται να υλοποιηθούν είναι:

Α. Δήμοι:

o Αναβάθμιση δημόσιου χώρου (ενδεικτικά: κατασκευή – αναβάθμιση πεζοδρόμων, ανάπλαση πλατειών - περιβάλλοντος χώρου μνημείων, αναστηλώσεις μνημείων, αποκαταστάσεις / καθαρισμοί όψεων δημοσίων κτιρίων ιδιαίτερης πολιτιστικής, αρχιτεκτονικής, ιστορικής αξίας, παρεμβάσεις για την προσβασιμότητα ΑΜΕΑ, αναβάθμιση ή και δημιουργία χώρων στάθμευσης εξυπηρέτησης εμπορικών περιοχών χωρίς αντίτιμο, κ.α.)

o Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης πόλης (ενδεικτικά: συστήματα παροχής ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο, άλλα συστήματα αισθητήρων, ψηφιακής σήμανσης για τις ανάγκες της περιοχής παρέμβασης, κ.α.)

o Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης βιώσιμης κινητικότητας (ενδεικτικά: συστήματα ελεγχόμενης στάθμευσης στην περιοχή παρέμβασης, ελέγχου πρόσβασης σε πεζοδρόμους της περιοχής παρέμβασης, προμήθεια ηλεκτροκίνητων οχημάτων για μεταφορά επισκεπτών στην εμπορική περιοχή από κόμβους μεταφορών, κ.α.)

Β. οι Εμπορικοί Σύλλογοι ή τα Επιμελητήρια

o Εφαρμογή ενιαίας αισθητικής ταυτότητας εμπορικής περιοχής (ενδεικτικά: προμήθεια και εγκατάσταση ομοιόμορφων στεγάστρων, τεντών και πινακίδων, εργασίες ομοιόμορφου χρωματισμού προσόψεων, κ.α.)

o Προβολή και προώθηση της εμπορικής περιοχής (ενδεικτικά: διοργάνωση εκδηλώσεων για την προβολή της εμπορικής περιοχής με έμφαση σε δράσεις πολιτισμού, προμήθεια κοινού εξοπλισμού διακόσμησης βιτρίνας / εξωτερικού χώρου, εγκατάσταση κεντρικών σημείων διαδραστικής πληροφόρησης και προβολής περιοχής, προϊόντων, κ.α.)

 

Ελάτε σε επαφή μαζί μας


Παρέχουμε λύσεις προσαρμοσμένες στις δικές σας ανάγκες.
Επικοινωνήστε μαζί μας και πείτε μας τη δική σας!

contact Φόρμα Επικοινωνίας

  τηλέφωνα

(+30) 210 96 33 485

(+30) 216 000 9 000

  e-mail

info@master.com.gr

  διεύθυνση

Κύπρου 4, Αργυρούπολη,

164 52, Αττική

__

Κηφισίας 312 & Βασ. Γεωργίου 47, Χαλάνδρι,

152 32, Αττική

Βρέιτε μας στο χάρτη

 
 
βρείτε μας: